Żywy Płomień wita Serdecznie.
Czas.  
  Strona startowa
  Orędzia nowa strona
  1991
  1992
  1993
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012.
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  2023
  2024
  Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Nowenna do Najświętszego Serca Boga Ojca.
  Nowenna do Najświętszego Serca Ducha Świętego.
  Nowenna do Bożej Miłości.
  Nowenna do Bożej Sprawiedliwości.
  Modlitwa ratująca milion dusz.
  List okólny IV, Ratujmy Kościół.
  Jak bronić P. Jezusa.
  Jak Matka Boża pryjmowała Komunię Św.
  Świadestwo kapłana i prośba.
  Brońmy Pana Jezusa II
  Polski niema, ratujcie chociaż dusze.
  Coś dla ducha
  List Okólny, ważny nr 6
  Prośba o post za Kard. Nycza
  List Okólny nr VII
  Akt oddania się w Niewolę Trójcy Świętej.
  Prawda o ruchach Charyzmatycznych
  Egzorcyzm Leona XIII oryginalny
  Obiawienia z Quito
  List Okólny nr 8 Wezwanie do postu i modlitwy.
  Egzorcyzm osłaniający.
  Modlitwa do Anioła Stróża.
  Kazania św. Jana Mari Vianeya.
  Zaślubiny z Trójcą Świętą.
  Nowe wezwanie do modlitwy i pokuty.
  Licznik
  Lek na Covid
  List okulny nr 9 Ważny
  Unia z Aniołami
  Podręcznik Dobrej Spowiedzi Generalnej.
  Książki i modlitewniki do kupienia.
  Zmiana słów konsekracji we Mszy Świętej.
  List okulny nr10
  Medaliony Bożej Nadziei.
Nowenna do Bożej Miłości.

Nowenna do Świętej Bożej Miłości

Słowo wstępne.

Oto z Woli Bożej powstała nowa Nowenna do Mojego przymiotu, do przymiotu Bożej Miłości. Zachęcam was drogie dziateczki do tego, aby wypraszać dla siebie i innych u Trójcy Świętej to czym dysponuje cała Trójca Święta, a wypływa z wnętrza Mojego Świętego, Gorącego Serca, to Boża Miłość. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Oblicza, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie usilnie panować nad sobą i tym co czynicie oraz myślicie.

Nowa Nowenna do Bożej Miłości, porusza najczulszą strunę Boga. Im gorliwiej będziecie prosić, im więcej serca w tę modlitwę włożycie, tym więcej i tym bogaciej i tym hojniej będę mógł was obdarować. Nigdy nie zniechęcajcie się trudnościami, lecz pokonujcie je jedne po drugich. Każdy kto będzie się modlił tą nową modlitwą, będzie obdarzony darem Świętej Bożej Miłości, który z łatwością pokonuje potęgę demonów. Tą, która pośredniczy wszelkim Łaskom jest Maryja, Moja Ukochana Oblubienica, a zarazem Matka Jezusa Chrystusa. Proście o Świętą Bożą Miłość dla siebie, dla waszych rodzin, dla waszych wrogów, waszych nieprzyjaciół, dla rządzących, dla waszych kapłanów, biskupów, itp.

Pragnę, abyście dzięki tej Nowennie, rozbudzili w sobie i w innych Świętą Bożą Miłość, chcę by zapłonęła wewnątrz waszych serc i dusz. Kto będzie się modlił Nowenną w całości, a nawet Jej poszczególnymi częściami, dozna Bożej Opieki. Serca zimnych i zademonionych osób będą topniały, demon nie będzie mógł wytrzymać siły Świętej Bożej Miłości, a tym samym będzie zmuszony do odejścia ze swoją bezsilną wściekłością. Wielu opętanych będzie uwolnionych przy pomocy tej modlitwy.

Proście także za waszymi kapłanami i biskupami, aby się opamiętali, nawrócili, odwrócili się od zła, które czynią. Oni bezwolnie pełnią wolę demona, realizują bez większych oporów założenia czarta o zniszczeniu Kościoła Świętego, Ja jednak mu na to nie pozwolę. Nie jest wam obecnie łatwo żyć na ziemi, zbyt łatwo funkcjonować, ale Ja zawsze wam chętnie pomogę, zwłaszcza wtedy, kiedy Mnie o pomoc poprosicie.

Proście Trójcę Świętą o Świętą Bożą Miłość, przemianę serc waszych wrogów, prześladowców, o opamiętanie, nawrócenie tych, którzy wpędzili was w długi, a także w inne kłopoty. Wypraszając im ich nawrócenie, opamiętanie, sprawicie, że Moc Boża ich nawróci,  opamiętają się, odwrócą się od swojego złego postępowania, naprawią zło, które czynili, wyrządzili.

Modląc się Nowenną, poruszycie twarde serca na tyle, że mięknąc będą w stanie wam pomóc, w każdej waszej potrzebie, kłopocie. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Oblicza, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie usilnie pracować nad sobą, nad swoją ułomnością, grzesznością.

Módlcie się do Mojej Świętej Osoby, módlcie się modlitwami gotowymi, ale i tymi, które płyną z wnętrza waszych czystych serc i dusz.

Zazdrosny przeciwnik waszego zbawienia, waszego szczęścia, pilnuje, aby nie było wam zbyt łatwo. Zechciejcie docenić wysiłek i trud całej Trójcy Świętej to, że nieustannie podejmuje wszelkie starania o to, aby każde z was mogło finalnie trafić do Nieba, do wiecznego szczęścia i radości. Złe duchy są o was i wasze szczęście piekielnie zazdrosne. Pałają zemstą i czynią wszystko, aby utrudnić wam dojście do Nieba.

 

Oto obietnice:

1.     Każdemu kto będzie modlił się Nowenną do Świętej Bożej Miłości, dam niezbędną odwagę i wleję w serce tyle Świętej Bożej Miłości, że osoba ta będzie promieniować na inne dusze.

2.     Modląc się Nowenną do Świętej Bożej Miłości poruszycie twarde serca na tyle, że mięknąc będą w stanie wam pomóc w każdej waszej potrzebie, kłopocie.

3.     Obiecuję modlącym się członkom Kościoła Świętego, wielki wzrost Świętej Bożej Miłości w tych, za których będą się modlić.

4.     Obiecuję, że każdy kto będzie się modlił Nowenną do Świętej Bożej Miłości spowoduje Jej wzrost u siebie i u tych, za których będzie się modlił, a przy tym będzie pokonany szatan, który nie wytrzyma presji Świętej Bożej Miłości i zmuszony będzie uchodzić w popłochu.

5.     Każda osoba, która choć raz odmówi Nowennę do Świętej Bożej Miłości, nie będzie potępiona, a Boża Miłość zaopiekuje się nią na wieki.

6.     Każdy czciciel Świętej Bożej Miłości będzie bardzo sowicie nagrodzony przeze Mnie w wieczności, jaśnieć będzie specjalnym blaskiem Bożej Chwały.

7.     Każda prośba, która będzie zaniesiona do Mojej Osoby dotycząca wzrostu Świętej Bożej Miłości w osobie, która o to prosi i w osobach za które prosi, będzie szybko wysłuchana.

To są wszystkie Moje obietnice za uczczenie przymiotu Świętej, Bożej Miłości. Nie lękajcie się prosić i modlić.

Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:

- modlitwa wstępna

-modlitwa na każdy dzień Nowenny

-Litania do Świętej Bożej Miłości

-pierwsza Tajemnica Radosna Różańca Świętego, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

-Koronka do Świętej Bożej Miłości

-modlitwa na zakończenie.

          Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Bożej Świętej Miłości, obiecuję specjalną opiekę Świętej Bożej Miłości i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która Je odmawia.

          Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.

          Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd., jest  to sposób, który pomnoży Boże Łaski 10 000 razy. Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.

Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny  w następnych latach,  odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.

Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Święta Boża Miłość was hojnie wynagrodzi za wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łaski Świętej, Bożej Miłości. Błogosławię wam na trud odmawiania  tej modlitwy, Nowenny.

                                                                                                              Duch Święty.

Michałowice koło Krakowa, sobota, 13 czerwca 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa wstępna.

Bądź uwielbiona, wychwalona i wywyższona o Święta, Boża Miłości we wszelkiej Opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Jak potężnie uczysz nas tego co najcenniejsze i najwartościowsze. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i nad tymi, za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach.

Spraw o Wieczny Panie, abym mógł w spokoju odprawić tę Nowennę, oraz doznać Opieki Świętej, Bożej Miłości. Zechciej wysłuchać próśb, które zanoszę do Ciebie (wymień prośby). Spraw o Wieczny Boże, abym mógł zawsze i z ochotą, do końca wypełniać Twoją Wolę. Spraw, abym zrozumiał to czego ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością oraz dla Świętej, Bożej Miłości. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu zasadzki diabelskiego nieprzyjaciela. Spraw, abym nie cierpiał nędzy duchowej z powodu wrogiego działania demona, ani nie doznawał nigdy braku Świętej, Bożej Miłości. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100% wykonać to, czego pragnie ode mnie Święta Boża Miłość. Amen.       

 Pierwszy dzień

W pierwszym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad całym Kościołem Świętym.

Wszechmogący, Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złe, złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Ogrzej i otocz cały Kościół Święty opieką Świętej Bożej Miłości, rozpal w nas swą Miłość do tego stopnia, aby nigdy nie ostygły serca członków Kościoła Świętego. Rozciągnij płaszcz Bożej Opieki nad wszystkimi członkami żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał nakłonić do zdrady Boga i do kroczenia drogami bez Miłości i Miłosierdzia. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli, wypełnia nią i niech uczy innych Miłości w praktyce Ją stosując i powielając. Niech Święta Boża Miłość zakwitnie w całym Kościele Świętym. Amen.

                    Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu … 

Drugi dzień

W drugim dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad obecnym Papieżem (wymień imię), oraz rozpalenie w Jego sercu pożaru Świętej, Bożej Miłości.

Wszechmocny Stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu Papieżowi, a następcy Św. Piotra Apostoła (wymień imię). Daj Jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną, mocną ręką prowadził Kościół Święty i miał siłę sprzeciwić się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizującego mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Wlej w Jego serce ocean Łaski Świętej Bożej Miłości, rozpal Jego serce Miłością, aby dał radę kroczyć drogami Świętej Bożej Miłości i chętnie wypełniał zawsze Bożą, a nie swoją wolę. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie Jemu sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Miłość stale czuwała nad Nim i pomogła osiągnąć Mu, jak najwyższe poziomy osobistej świętości. Spraw o Wieczny Boże, aby zawsze dał radę iść za Bożą Miłością, wychodzić Jej naprzeciwko i siać Nią najmocniej, jak potrafi. Amen.

                    Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …    

Trzeci dzień

W trzecim dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i Opiekę Bożą nad wszystkimi biskupami całego Kościoła Świętego, oraz rozpalenie w nich silnej Miłości do Boga, aby zawsze chętnie wykonywali Wolę Bożą.

O Wielka, Przemożna Święta, Boża Miłości, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim biskupom całego Kościoła Świętego, rozgrzej ich serca pożarem Świętej, Bożej Miłości. Spraw o Panie w swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić im tyle Mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga, a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech nikt z demonów, nic nie wciela w życie lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą, niech rozpaleni Świętą Bożą Miłością, umiejętnie przekazują Ją swoim podopiecznym. Zechciej o Wieczny Panie zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich głowy troski o swój byt materialny. Daj im także, odpowiednie światło Ducha Świętego, aby nigdy nie obnosili się żyjąc ponad stan. Spraw o Najpokorniejszy z pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną Łaskę Pokory i Miłości, aby fakt bycia biskupem nie wbijał ich w pychę, aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o dobro i czystość wiary z miłością, cierpliwością, wyrozumiałością. Uwolnij ich od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła, a nie jego kulą u nogi, rozpalali wszystkich Miłością do Trójcy Świętej. Amen.

                             Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …   

Czwarty dzień

W czwartym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i Opiekę Bożą nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego, o rozpalenie w nich silnej Miłości do Boga i bliźniego, aby przez to zawsze chętnie wykonywali Wolę Bożą oraz siali wokół miłością na ludzi, którym służą z Woli Bożej.

          O Najwyższy i Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć swój płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego. Niech nigdy nie zabraknie dla nich dostatecznego wsparcia duchowego, modlitewnego. Zechciej o wieczny Panie pomnożyć ich siły i Łaski Boże, aby zawsze i z ochotą oraz miłością mogli służyć wszelką pomocą i aby zawsze znaleźli możliwość udzielenia pomocy tym, którzy o tę pomoc proszą. O Święta, Boża Miłości zechciej na tyle obudzić serca wiernych, wlać w nich wielką, przepastną Świętą Bożą Miłość, aby oni sami zawsze zadbali o potrzeby materialne swoich kapłanów, by mogli posługiwać z miłością pośród tych, których postawiła na ich drodze Boża Wola. Odpędź wszelkie demony od kapłanów i spraw, aby nigdy nikim nie gardzili, ani nie wynosili się nad nikogo, by byli pełni Świętej, Bożej Miłości. Udziel im niezbędnej łaski pokory i miłości, aby zawsze dostrzegali tego, komu potrzebna jest jakakolwiek prawdziwa pomoc i aby mogli zawsze taką pomoc zorganizować, zapewnić. O Dawco wszelkich Bożych Łask, zechciej obdarować ich niezbędną pokorą i wyrozumiałością. Niech żaden z nich nigdy nie wbije się w pychę i aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o zdrowy przekaz wiary, oraz pobudzać tę wiarę i Świętą Bożą Miłość w powierzonych sobie duszach. Uwolnij ich od zbędnego demonicznego obciążenia, aby byli duchową siłą Kościoła Świętego, a nie Jego balastem. Amen.

                             Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu … 

Piąty dzień

W piątym dniu Nowenny proszę  Świętą Bożą Miłość o pomoc  oraz Opiekę Bożą nad całym ludem wiernym Kościoła Świętego.

          Jedyny Boże zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i Świętej Bożej Miłości, nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła. Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym  ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki materialne dla nich, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powodu skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę oraz niezbędną miłość tym, co mają więcej środków do życia niż inni, aby potrafili podzielić się ze swojego z bardziej potrzebującymi. Oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w Kościele. Daj nam taki rozwój osobistej świętości życia i miłości, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do wyżyn świętości życia i Nieba. Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innym, ucząc ich prawdziwej, Świętej, Bożej Miłości. Amen.

                             Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …   

Szósty dzień

W szóstym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i Opiekę Bożą, Świętym Duszom Czyścowym.

Trójco Święta Jedyny Boże, zechciej dopomóc wszystkim Świętym Duszom Czyścowym ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie i miłość jaką żywimy do tych dusz. My wiemy, że poprzez swoje grzechy, zaciągnęły winy wobec Trójcy Świętej i Świętej, Bożej Miłości. Prosimy Ciebie o Wieczny Panie o zmiłowanie się nad tymi duszami i byś zechciał uwolnić od mąk czyścowych, jak największą ich ilość. Spraw o Święta, Boża Miłości, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania i cieszyć się Twoją Miłością wieczną. Amen.

                                Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …    

Siódmy dzień

W siódmym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i Opiekę Bożą nad naszymi rodzinami, o rozpalenie w nich Świętej Bożej Miłości, której tak bardzo brakuje.  

O Święty Świętych, proszę Twój Święty Boży Majestat o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad naszymi rodzinami, o rozpalenie w każdym członku rodziny Twej wspaniałej, Bożej Miłości. Daj im siłę i moc oraz miłość, aby nigdy nie upadali ponad siły. Zechciej ofiarować im Łaskę Świętej Bożej Miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnili Wolę Bożą. Ochroń ich przed wrogim i destrukcyjnym działaniem wielu złych duchów. Daj, aby dokończyli swoich ziemskich dni, wiernie trwając przy Tobie. Całej rodzinie daj radość oglądania Ciebie w Niebiesiech, gdzie króluje pełnia Świętej, Bożej Miłości. Amen.

                                 Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …    

Ósmy dzień

W ósmym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Miłość o przemożne Boże Łaski i Błogosławieństwo dla naszych wrogów i dla tych, którzy nam źle życzą.

O Przenajświętsza Święta, Boża Miłości, bardzo proszę Twój Święty, Boży Majestat, o pomoc i obronę oraz opiekę nad nami, o przemianę serca naszych nieprzyjaciół i wrogów oraz tych, którzy nam źle życzą. Oddal od nich zgubne dla nich i ich zbawienia działanie złych nikczemnych duchów. Niech nigdy one nie przebiją zapory Opieki Świętej, Bożej Miłości. Proszę również o dobrą opiekę dla nich i Boże Błogosławieństwo materialne. Nie daj im tak wielkiej biedy, aby nie utracili poprzez nią swojej wiary. Proszę Twój Święty, Boży Majestat o takie natchnienia, aby dobrobyt jaki posiadają, nie stał się ich zgubą. Daj im Najszczodrobliwszy Panie Łaskę Bożej Szczodrobliwości, aby zawsze i chętnie dzielili się swoimi dobrami z prawdziwie potrzebującymi. Rozmnóż im Święte Dary i Łaski Boże, wlej w ich serca prawdziwą Bożą Miłość, aby mogli pomagać innym i doszli tak do szczęśliwej wieczności w Niebie, by opamiętali się i nikogo, nigdy więcej nie prześladowali. Amen.

                                Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …     

Dziewiąty dzień

W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Miłość o wejrzenie na moje osobiste prośby, o rozpalenie we mnie samym, Łaski Świętej, Bożej Miłości.

O Najlepszy z najlepszych, Opiekunie opiekunów, Panie panów, zechciej wejrzeć na mnie Twojego sługę,  proszę o wysłuchanie mojej prośby i wypełnienie jej, o ile nie będzie się sprzeciwiała Świętej Woli i Myśli Bożej (wymień swoją osobistą prośbę do Bożego Majestatu). Proszę dla siebie o niezbędne Łaski Boże, o ochronę przed zgubnym działaniem demonów oraz dostateczne, a niezbędne dla mnie środki do życia i działania. Spraw o Stwórco, abym mógł zawsze realizować Bożą Wolę, Boże Plany na bieżąco. Naucz mnie dzielić się swoim dobrem duchowym, ale i materialnym. Bardzo proszę Cię o wieczny Panie, o to byś wlał we mnie tyle Świętej, Bożej Miłości, abym Nią siał tam, gdzie Ty zechcesz i mnie poślesz.  Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Maryjo …  Chwała Ojcu …     

Litania do Świętej, Bożej Miłości.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże,                             zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże -           zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże -                            zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże                   -  zmiłuj się nad nami.

Święta, Boża Miłości, czuwająca nad nami,-

              - bądź uwielbiona, czczona, czuwająca

oraz rozlewająca się na nas i naszych bliskich.

Święta, Boża Miłości, czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia.-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca ludzkość hojniej, niż na to ona zasługuje,-

Święta, Boża Miłości, zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami,-

Święta, Boża Miłości, dbająca o właściwy rozwój naszego ducha,-

Święta, Boża Miłości, dbająca o nasze wszystkie potrzeby duchowe,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas Mądrością Ducha Świętego,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas Miłością Trójcy Świętej,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas wszelkimi Darami Bożymi,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską głębokiej wiary,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską pokory i czystości,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską świętej cierpliwości,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską prawdziwej skruchy i żalu doskonałego,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską skruchy i żalu agonalnego,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską wytrwałości w dobrym,-

Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską wstrzemięźliwości od złego,-

Święta, Boża Miłości, ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie,-

Święta, Boża Miłości, działająca w Patriarchach i przez nich,-

Święta, Boża Miłości, działająca przez Proroków wszystkich czasów i w nich,-

Święta, Boża Miłości, działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków oraz przez nich,-

Święta, Boża Miłości, działająca przez Kościół Święty i w Nim,-

Święta, Boża Miłości, działająca przez hierarchię Kościoła Świętego i w nich,-

Święta, Boża Miłości, działająca przez kapłanów Kościoła Świętego, a także w nich,-

Święta, Boża Miłości, działająca przez lud wierny i w nim,-

Święta, Boża Miłości, działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków, a także w nich,-

Święta, Boża Miłości, działająca przez dusze, które na to pozwalają, a także w nich samych,-

Święta, Boża Miłości, działająca we wszystkich czasach i wiekach,-

  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   przepuść nam nasze winy, Święta, Boża Miłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   wysłuchaj nas, Święta, Boża Miłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, Święta, Boża Miłości.

                    P. – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.    

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

                    P. – Pan z wami.                                   

W. I z duchem Twoim

Pierwsza Tajemnica Radosna Różańca Świętego, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Ojcze nasz …

          10 Zdrowaś Maryjo …

          Chwała Ojcu …

Koronka do Świętej, Bożej Miłości.       

Wstęp.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga …    3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach.

Bądź uwielbiona i wychwalona o wspaniała, Święta, Boża Miłości,

  teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen.    

Na małych paciorkach. 10 razy

O Święta, Boża Miłości kocham Cię, uwielbiam Cię,

rozpalaj się we mnie i w tych, za których Cię proszę i wzywam.

Na zakończenie 3 razy

Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona  Święta, Boża Miłość za wszelkie dobro i opiekę jaką nam zapewnia, niech w nas na wieki zapłonie.  

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny

Wszechmogący Wieczny Panie w Trójcy Świętej Jedyny, Panie Nieba i Ziemi dziękujemy Tobie za wszelkie dobro, opiekę i miłość, jaką nam darowuje Twoja o Trójco Święta, Boża, Święta Miłość. Nikt nigdy nie zdoła się Tobie o Wieczny Panie odwdzięczyć i podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą nędzą i głupotą oraz bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich oraz tych za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi, Łaskami Bożymi, a nade wszystko wlej w nas o wieczny Boże tyle Miłości, ile zdoła wytrzymać nasza nędzna, z powodu naszych grzechów, dusza i ciało. Oddajemy się Tobie o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na własność, oddając naszą wolną wolę do Twojej Świętej, wyłącznej dyspozycji przez Wszechpośredniczkę Wszelkich Łask i Współodkupicielkę, Maryję. Dysponuj nami, naszymi duszami i ciałami, oraz zasługami i otrzymanymi przez nas darami do woli i tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Amen.

viviflaminis-deogracias  
   
Kontakty z Ż.P.  
  Kom.601 27 96 32
GG 5388746
mail: viviflaminis@gmail.com

Inne po kontakcie ze mną.
 
Uwaga ważny komunikat!  
  Bardzo wszystkich czytelników przepraszam za umieszczone złe, nieprzyzwoite reklamy na mojej stronie, ale korzystam z darmowej strony, portalu TLEN. Administrator tego portalu nie jest katolikiem i umieszcza celowo takie reklamy na moim portalu aby odstraszyć użytkowników.
Proszę o zainstalowanie sobie specjalnego programu antyspamowego, który nie pozwoli na pojawianie się takich "kwiatków".
Liczę na waszą wyrozumiałość, a w przyszłości zamierzam zmienić stronę na płatną, ale teraz nie mam takiej możliwości.
Pozdrawiam. Żywy Płomień
 
Uwaga.  
  Orędzia jakie umieszczam na mojej stronie nie wszystkim odpowiadają. Bóg podaje liczne sposoby ratunku dla wszystkich, lecz są tacy, co widzą jedynie agresję, wielką trwogę, i inne złe rzeczy. Tym ostatnim zalecam, aby jeżeli mają się czytając stresować, to lepiej niech oprą się czytając wyłącznie Pismo Święte.

z poważaniem Piotr M. Żywy Płomień.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2538933 odwiedzającyPrzyjemnego czytania!!!