Żywy Płomień wita Serdecznie.
Czas.  
  Strona startowa
  Orędzia nowa strona
  1991
  1992
  1993
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012.
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  2023
  2024
  Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Nowenna do Najświętszego Serca Boga Ojca.
  Nowenna do Najświętszego Serca Ducha Świętego.
  Nowenna do Bożej Miłości.
  Nowenna do Bożej Sprawiedliwości.
  Modlitwa ratująca milion dusz.
  List okólny IV, Ratujmy Kościół.
  Jak bronić P. Jezusa.
  Jak Matka Boża pryjmowała Komunię Św.
  Świadestwo kapłana i prośba.
  Brońmy Pana Jezusa II
  Polski niema, ratujcie chociaż dusze.
  Coś dla ducha
  List Okólny, ważny nr 6
  Prośba o post za Kard. Nycza
  List Okólny nr VII
  Akt oddania się w Niewolę Trójcy Świętej.
  Prawda o ruchach Charyzmatycznych
  Egzorcyzm Leona XIII oryginalny
  Obiawienia z Quito
  List Okólny nr 8 Wezwanie do postu i modlitwy.
  Egzorcyzm osłaniający.
  Modlitwa do Anioła Stróża.
  Kazania św. Jana Mari Vianeya.
  Zaślubiny z Trójcą Świętą.
  Nowe wezwanie do modlitwy i pokuty.
  Licznik
  Lek na Covid
  List okulny nr 9 Ważny
  Unia z Aniołami
  Podręcznik Dobrej Spowiedzi Generalnej.
  Książki i modlitewniki do kupienia.
  Zmiana słów konsekracji we Mszy Świętej.
  List okulny nr10
  Medaliony Bożej Nadziei.
Nowenna do Najświętszego Serca Boga Ojca.

Nowenna do Najświętszego Serca Boga Ojca.

Wstęp do Nowenny.

Cieszę się Żywy Płomieniu, że otworzyłeś swoje serce na Moje w tobie działanie. Niczego nie hamuj, lecz ochotnie się poddaj pod Moje Święte prowadzenie. Dziś jest nowe Święto, które w Niebie uroczyście obchodzi się, to Święto Mojego Świętego, Przeczystego Serca. To Serce kocha was wszystkich, całe stworzenie. Moje Święte Serce chce zbawić każdego człowieka, lecz nie każdy człowiek chce ode Mnie przyjąć w udziale zbawienie wieczne. Część ludzi zacięła się w swojej głupocie i bezsensownym uporze i opowiada się za tym, co podpowiadają im demony.

Ja pragnę udzielać wam krocie Łask, chcę wam dać, ofiarować tyle, ile jesteście w stanie udźwignąć. Moje Święte Serce jest hojne ponad miarę, lecz wy niestety jesteście mocno ograniczeni. Nie chcecie oddać się Mi cali, bez reszty, otwierając na oścież swoje serce, pozwalając Mi w nie swobodnie wkraczać i ingerować. Najlepiej i najefektywniej mogę działać wszędzie tam, gdzie ktoś oddał się całkowicie w Niewolę Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Tylko w tych sercach mogę działać najlepiej, najpełniej, najmocniej.

Wiele lat wstecz, pozwoliłem ci zajrzeć do wnętrza Serca Trójcy Świętej, Jest Ono Wielkie, Przepastne, Kryształowo Czyste, Święte ponad miarę. Serca Boże są połączone ze sobą nawzajem razem, choć to oddzielne Trzy Serca, to są ze sobą połączone nierozerwalną Miłosną Unią.

Chcę, pragnę, aby w odnowionym Kościele Świętym, przeniesiono Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa na 30 czerwca, bo chcę, aby to Święto sąsiadowało, z Moim i Ducha Świętego Świętem Naszych Przenajświętszych Serc. Chcę wraz z Synem i Duchem Świętym rozlewać na niewdzięczną ludzkość ocean Łask Bożych, lecz niestety, dziś jeszcze ludzkość nie jest gotowa na ich przyjęcie.

W nowym porządku, porządku Nowej Ery, Ery Ducha Świętego, wszystkie dni świąteczne Naszych Trzech Przenajświętszych Serc trwać będą 3 doby, a chcę, by to były dni świąteczne, uroczyste. W tych dniach módlcie się żarliwie do Naszych Świętych Serc. Kto pokocha Trzy Boże Serca, kto będzie miał Je we czci z całego serca, kto będzie rozszerzał cześć do tych Przenajświętszych Serc, ten błyskawicznie pójdzie do Nieba, a jeżeli dostanie się do czyśćca, to przebywać w nim, oczyszczać się będzie tylko 3 dni, a następie wkroczy w podwoje Nieba. Chcę, abyście odmawiali tę Nowennę przed Pierwszą Niedzielą Miesiąca, a w samym dniu Pierwszej Niedzieli, niechaj będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i niech będzie odmówiona Litania i Koronka do Najświętszego Mojego Serca.

Każdy czciciel Bożych Przenajświętszych Serc, będzie mógł być za życia obdarzony prawdziwym charyzmatem świętości życia, bo cała Trójca Święta będzie promieniować i oddziaływać na tę duszę. Kto odda się w Niewolę Trójcy Świętej lub w Niej już jest, a dodatkowo pałać będzie wielką miłością do Naszych Przenajświętszych Trzech Serc, ten będzie bardzo szybko wzrastał w prawdziwej świętości życia, ten będzie szybko otrzymywał to, o co będzie prosił lub pozna słuszną przyczynę, dla której jego prośba nie może być wysłuchana, wypełniona. Otrzyma również jasne wskazówki, do realizacji osobistej drogi świętości życia.

Obiecuję czcicielom Naszych Przenajświętszych Serc, szybkie poznanie Woli Bożej, a zwłaszcza otrzymanie stosownych natchnień, przez które Trójca Święta będzie wami kierować. Obiecuję, że przy pomocy Maryi, szybko będziecie mogli pokonać szatana, zneutralizować jego złowrogie działanie. Pozwolę poznać każdy podstęp złego ducha, lecz udzielę jedynie tej łaski tym najgorliwszym.

Kto zatraci się w Miłości do Boga, ten jeszcze tu na ziemi zyska tyle Darów i Łask Bożych, ile jego dusza i ciało będzie w stanie wytrzymać. Nie oznacza to, że nie będziecie cierpieć, o nie, będziecie cierpieć także od działania upadłego Anioła, lecz to nie potrwa zbyt długo.

Kapłan i biskup, który zatraci się w Bożej Miłości, będzie miał potężną siłę duchową nad całym piekłem. Chcę, abyście gardzili wszelkim grzechem, każdym złym czynem, wszelką nieprawością, egoizmem, a także tym co mówi i wmawia wam zły duch. Pomogę wam w każdym aspekcie, tylko nie ustawajcie w waszej modlitwie, popartej postem i czynem.

Nabożeństwo do Naszych Świętych Serc w połączeniu z Mszami Świętymi, będzie dość szybko wybawiać dusze z czyśćca. Nabożeństwo to będzie miało wielką siłę duchową, nad sercem waszych grzeszników, których polecicie. Przez to nabożeństwo oni będą się o wiele szybciej nawracać.

Jak widzicie, gotów jestem dać wam wiele i jeszcze więcej, lecz kto z was zechce się trudzić, wysilać dla siebie, dla Miłości Boga, dla swojego bliźniego? Ja deklaruję to, co do tej pory wypowiedziałem, a Ja zawsze jestem Prawdomówny, a Słowo, które wypowiem jest realizowane. Chcąc by człowiek miał wypełnione obietnice, które wam dałem, musi się do końca nawrócić, bo wystarczy przywiązanie do choćby jednego grzechu, by to zablokowało przepływ Łaski Bożej. To wy musicie chcieć się nawrócić, chcieć pozbyć się demonicznego obciążenia waszymi winami i grzechami, a Ja Sam za was dopełnię reszty.

Chcę, aby każdy z was miał kryształowo, niczym nieskażone, czyste myśli. Jednak żyjąc w takich jak wy realiach, mimo wszystko podążajcie do doskonałości, usilnie pracujcie nad sobą, zwłaszcza nad swoimi słabościami i grzechami. Ja dam wam szansę do pokonania samych siebie i tego co was przed Moim Świętym Obliczem obciąża.

Jeżeli przez upadłą waszą naturę, słabość cokolwiek wam się przydarzy, nie „kiście” tego w sumieniu, dopóki macie możliwość, żałujcie za wasze upadki, grzechy, oczyśćcie się w Sakramencie Pokuty i dalej trwajcie w jedności ze Mną. Nauczcie się tak żyć, tak funkcjonować, aby unikać grzechu za wszelką cenę.

Postanówcie zmienić dogłębnie swoje życie, swoje nastawienie, by uniknąć czynienia jakiegokolwiek zła. Najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, nauczcie się czynienia dobra, nic nie kalkulujcie, czyńcie wszelkie dobre uczynki, lecz najpierw opanujcie swoje rozbiegane myśli, bo wszelkie grzechy od nich się zaczynają.

Upadły Anioł będzie wam bardzo przeszkadzał, wszystko utrudniał, ale to wy stańcie się względem niego jeszcze bardziej uparci niż on jest. Zacznijcie i nigdy nie rezygnujcie, a Ja widząc wasz trud, wasz wysiłek, wkroczę osobiście i pomogę wam, a z Moją pomocą, będzie wam o wiele lżej.

Kto z was ma jakieś obciążenia dziedziczne, kto urodził się napiętnowany grzechem rodziców, ten niechaj się nie zraża, niech Mnie kocha najmocniej jak potrafi, niech dołoży starań i pokaże, że bardzo kocha Nasze Przenajświętsze Serca, a wówczas zyska krocie Bożych Łask, które zniwelują to przekleństwo. Najważniejsze jest to, abyście nigdy  nie zrażali się swoją wielką grzesznością.

U tych skażonych, dojście do Łask Bożych potrwa trochę dłużej, lecz wasza miłość do Bożych Świętych Serc pokona wszelkie bariery, a Ja nie pozostanę wobec was niewzruszony, nieubłagany, wam także zapewnię potoki Łaski Bożej.

Nowennę odmawia się w taki sposób:

- modlitwa wstępna,

- modlitwa na każdy dzień Nowenny,

- Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca,

- jeden dziesiątek Różańca Św., Tajemnica Piąta Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

- Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca,

- modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

          Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości Nowenny. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Najświętszego Serca Boga Ojca, obiecuję specjalną opiekę Mojego Świętego Serca i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.

          Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.

          Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Można odmawiać w drugi sposób, który pomnoży Boże Łaski 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.

          Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.

Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny  w następnych latach  odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.

Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Najświętsze Serce hojnie wynagrodzi wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łask Mojego Najświętszego Serca. Błogosławię wam na trud odmawiania  tej modlitwy - Nowenny. †

Bóg Ojciec.

 

 

Biała Podlaska, 5 lipca 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nowenna do Przenajświętszego Serca Boga Ojca

Modlitwa wstępna

     Najświętsze Serce Boga Ojca, które jesteś Nieogarnione, Wieczne, Sprawiedliwe, Surowe, lecz też bezgranicznie Kochające, bardzo proszę o Łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła mi takie Dary Twojego Świętego Serca, jakich Ty Sam chcesz mi udzielić. Najświętsze Serce Boga Ojca godne uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask potrzebnych mi i innym do okazywania Tobie i Trójcy Przenajświętszej wszelkiej miłości. Amen.

 

Pierwszy dzień

     W pierwszym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca, módlmy się za cały Kościół Święty, oto, aby poddał się wszelkiej Woli Bożej i Ją wypełniał.

 

Wiekuiste, Sprawiedliwe, Ukochane Najświętsze Serce Boga Ojca, moje najpewniejsze schronienie, składamy Ci stokrotne dzięki za to, że stworzyłeś nas i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz Mocą Swojej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swoją Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy, podnosisz nas z upadków i uczysz Swoich Dróg, Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Prosimy Cię Najukochańsze, Najświętsze Serce Boga Ojca spraw, aby Kościół Święty zawsze kroczył Twoimi Drogami, nigdy z nich nie zbaczał, a ci którzy zeszli z Bożych Dróg, niech na nie szybko powrócą.  O Najświętsze Serce Boga Ojca, bądź uwielbione i błogosławione na wieki. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Drugi dzień

          W drugim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca  prosimy Cię Święty Boże o wszelkie Łaski dla obecnie panującego Papieża, Spraw o Stwórco, aby zawsze pełnił tylko Wolę Bożą i dobrze kierował całym Kościołem Świętym.        

Najlepsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, naszego Świętego Tatusia w Niebie, dziękujemy Ci za wszelkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym tabernakulum i roni Krwawe Łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy, pełen Litości, Ty Jesteś naszym Ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach. Prosimy Cię o wszelkie Łaski Boże dla obecnie panującego Papieża. Spraw o wierny Ojcze z Nieba, by Twoje Święte Serce zlitowało się nad obecnym Papieżem, przemieniło Jego serce, by stało się podobne do Serca Twojego i kierowało Jego ludzkim sercem tak, aby Chwała Boża mogła się zawsze wypełniać, a Twoje Święte Serce mogło być chwalone i uwielbiane na wieki. Amen.

Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Chwała Ojcu...

 

 

 

Trzeci dzień

          W trzecim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca, prosimy Cię o Święty Świętych za naszych biskupów diecezjalnych, prosimy Cię o wszelkie możliwe Łaski Boże dla nich. Spraw o Stwórco, aby oni zawsze pełnili tylko Wolę Bożą i dobrze kierowali powierzonymi sobie diecezjami.  

 

Najczulsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć, a także dusze naszych biskupów. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii. Uwolnij także serca naszych biskupów z wszelkich wpływów szatana, uczyń ich serca podobne Twojemu Świętemu Sercu. Wlej w nie wszelkie potrzebne ich dobremu działaniu Łaski Boże, a upominaj ich wtedy, kiedy schodzą z Bożych Dróg, nawróć ich, by mogli nieustannie pełnić tylko to, co stanowi Wolę Bożą, a wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności. Amen

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Czwarty dzień

          W czwartym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco o wszelkie Łaski Boże dla naszych kapłanów i zakonników oraz zakonnic. Spraw o Królu królów, Panie panów, by nawróciły się ich serca, by mogli całym swoim sercem pełnić tylko to, co stanowi Wolę Bożą.

            

 Odwieczne, Najświętsze Serce Boga Ojca, prosimy Cię, Stwórco Nieba i Ziemi o ratunek dla dusz ludzi umierających, a także każdej duszy, każdego kapłana i zakonnika oraz zakonnicy. Błagamy Cię o takie Łaski, aby ani jedna ich dusza nie poszła na wieczne potępienie. O, Abba Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku, przygotuj na godzinę naszego odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do zbawienia piętrzące się przeszkody, by je pokonywali także ci, których powołałeś do swojej służby i nie marnowali ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie, a także pomagali ludowi w dojściu do szczęśliwej wieczności. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są już blisko bram wieczności, zwłaszcza duszom kapłanów, zakonników i zakonnic. Pomóż im nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca, by stały się podobne do Twojego Świętego Serca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Piąty dzień

                     W piątym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię Stwórco o wszelkie możliwe Łaski dla całego czyśćca.

 

Odwieczne Serce Boga Ojca, prosimy Cię o Stwórco, o Ojcze pełen Miłosierdzia, o uwolnienie z czyśćca, jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepsze Serce Tatusia Niebieskiego, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win, a jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba. Niech się zmiłuje nad nimi Twoje Przenajświętsze Serce. Amen.

                              Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Szósty dzień

W szóstym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco, o wszelkie możliwe Łaski dla całego ludu wiernego, oraz tych co tkwią w ciemnościach pogaństwa, albo islamu, oraz demonicznego judaizmu.

             Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Boga Ojca, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną radą. Jednak Twoje Kochające Serce, nadal bije dla nas Współczuciem i Wielką,  Przepastną Miłością. Z pokorą prosimy Cię, Najczulsze, Przenajświętsze Serce Boga Ojca, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Daj nam, twojemu ludowi tyle Łask i Darów, abyśmy mogli z łatwością pokonać piekielną bestię. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Amen.

                                         Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Siódmy dzień.

W siódmym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Słodkie Serce Boga Ojca o wszelkie Łaski Boże dla wszystkich rządzących.

Najświętsze Serce Boga Ojca, które jesteś pełne Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów względem tych, którzy nami rządzą w Twoim Świętym Imieniu, albowiem w realizacji Świętych Planów Bożych, zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój Uwielbiony Boże, spraw, abym ja, a także rządzący zawsze zachowywali każde Twoje Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek z rządu w każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Najświętsze Serce Boga Ojca, daj też do pomocy tym rządzącym tylu Aniołów i pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Najświętsze Serce Ojca Niebieskiego, udziel mi oraz rządzącym takich łask, abyśmy mogli zawsze dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Amen.

                                        Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Ósmy dzień

W ósmym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco o niezbędne Łaski Boże dla naszych rodzin, a także dla osób nam wrogich, aby się nawróciły ich serca i mogły być zbawione.     

 Nieśmiertelne, Najświętsze Serca Boga Ojca, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników w naszych rodzinach oraz z osób nam wrogich. Najlepsze Serce naszego Tatusia Niebieskiego, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych własnych słabości i złych skłonności. Broń mnie i nas od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha zwłaszcza na naszą rodzinę. Naucz mnie i nas dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmi siły nieczyste. Spraw, byśmy za wszelką cenę wybierali tylko dobro. Nawróć też serca osób nam wrogich. Spraw, by się opamiętały, nawróciły ich serca i spraw, by ich niechęć i nienawiść nie były powodem ich wiecznego potępienia. Najświętsze Serce Ojca Sprawiedliwego, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

 

 

 

Dziewiąty dzień.

                    W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Ukochany Boże o wszelkie Łaski Boże dla nas samych modlących się, wysłuchaj nas jeśli to o co prosimy, nie sprzeciwia się Świętej Woli Bożej.

Ukochane, Najświętsze Serce Ojca z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie spraw, by nade wszystko wypełniła się w nas samych Twoja Święta Wola. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna, Jezusa. Mój Boże, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołanie, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże                    - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże   - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże                    - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże         - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Boga Ojca, które Stworzyło Niebo i Ziemię i wszystko co istnieje   

          - kochamy Cię, zmiłuj się nad nami.

N.S.B.O., pełne Mądrości i Potęgi -...

N.S.B.O., które Stworzyło wszystkie Chóry Aniołów-…

N.S.B.O., pełne Chwały i Odwieczny celu naszej wędrówki -...

N.S.B.O., Chwało Świętych w Niebie -...

N.S.B.O., Chwało Wszelkiego Stworzenia-...

N.S.B.O., Opatrzności Boża na naszej drodze życia -...

N.S.B.O., pełne niezliczonych przymiotów Bożych -...

N.S.B.O., Nieogarnione, Litościwe w Swym Miłosierdziu -...

N.S.B.O., Nieszczędzące Syna Swojego dla naszego Odkupienia -...

N.S.B.O., dające nam Matkę Syna Swojego do pomocy w Zbawieniu -...

N.S.B.O., Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę -...

N.S.B.O., Delikatniejsze niż serce małego dziecka -...

N.S.B.O., Żarliwe i Płomienne-.

N.S.B.O., Czyste, pełne Miłości -...

N.S.B.O., Najdoskonalsze we wszystkim -...

N.S.B.O., Niezgłębione i Niestrudzone w Uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...

N.S.B.O., Wszechmocne i Pełne Wszelkiej Łaskawości -...

N.S.B.O., ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką -.

N.S.B.O., patrzące na nas przez Rany Syna Swojego -.

N.S.B.O., objawiające wszelkie Tajemnice Boże -...

N.S.B.O., opiekujące się Kościołem i stworzeniem -

N.S.B.O., nasza Pociecho i Nagrodo -...

N.S.B.O., Rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych -...

N.S.B.O., Wszelka Nadziejo Zbawiających się -...

N.S.B.O., Niewyczerpane w Swych Cudach -...

N.S.B.O., Mądre w Swych Zarządzeniach -...

N.S.B.O., Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne -...

N.S.B.O., dające zawsze Dobre i Mądre Rady -...

N.S.B.O., Czysta Sprawiedliwości -...

N.S.B.O., dające natchnienie naszej pobożności -...

N.S.B.O., zawsze wiedzące o wszystkim

N.S.B.O., zawsze widzące wszystko i wszędzie -...

N.S.B.O., przed którym nic, ani nikt się nie ukryje -...

N.S.B.O., Perło Najcenniejsza-..

N.S.B.O., niedające z nikim, ani z niczym się porównać -...

N.S.B.O., zawsze dochowujące Przymierza na wieki -...

N.S.B.O., Obietnico zawsze wypełniająca się -...

N.S.B.O., Słowo, które zawsze wypełnia się -...

N.S.B.O., Gorejące, jak ogień gorące -...

N.S.B.O., Siejące Cnoty dla dusz czystych -...

N.S.B.O., Klejnocie Najcenniejszy -...

N.S.B.O., dające nam ze Swej Pełni -...

N.S.B.O., zawsze Hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...

N.S.B.O., Źródło Wszelkiego Życia i Świętości -...

N.S.B.O., grzechami naszymi Ranione -...

N.S.B.O., Stanowcze i Pokorne -...

N.S.B.O., Źródło Wszelkiej Pociechy -...

N.S.B.O., przyjmujące Całopalenia -...

N.S.B.O., przyjmujące wszelkie dobre ofiary -...

N.S.B.O., natchnienie Świętych -...

N.S.B.O., mój Ojcze i Pasterzu-.

N.S.B.O., które mi przewodzi, doradza i opiekuje się mną-...

N.S.B.O., broniące uciśnionych-...

N.S.B.O., Mój Najlepszy Przyjacielu i Boże -...

N.S.B.O., Tatusiu Najlepszy -...

N.S.B.O., zawsze Hojny ponad wszelką miarę,

N.S.B.O., Oświecający Kościół Swój -...

N.S.B.O., zawsze o nas dbające-...

N.S.B.O., Najsprawiedliwsze i Najroztropniejsze -...

N.S.B.O., przyjmujące i słuchające naszych próśb i jęków -...

N.S.B.O., wypełniające wszystko, co powiedziało -...

N.S.B.O., Królu rodzin -...

N.S.B.O., Królu Kościoła Świętego-...

N.S.B.O., Rozkoszy wszystkich Świętych -...

N.S.B.O., Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym –

N.S.B.O., Największa Miłości wszystkich stworzeń -...

N.S.B.O., Największa Nadziejo w Tobie umierających -...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.

 

 

                               P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.

                               W.- Dający Zbawienie i życie wieczne.

  

Módlmy się.

          Wszechmogące, Wieczne Serce Ojca Przedwiecznego, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę Cię o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Spraw o Panie Święty, abym z Twoją Świętą Pomocą zawsze wypełniał wszelką Wolę Twoją, która zawsze jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Amen.

 

Piąta Tajemnica Bolesna Różańca Świętego – „Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu”.

 

Ojcze nasz...

10 x Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

 

Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca.

 

Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... Chwała Ojcu... 3 x

 

Na dużych paciorkach: 1x

Najświętsze Serce Boga Ojca, kochaj mnie, zbaw mnie

i dopomóż mi w doskonałym pełnieniu Woli Bożej.

 

Na małych paciorkach: 10x

Najświętsze Serce Boga Ojca, kocham Cię, pomóż mi.

 

 

Na zakończenie: 3 x

Bądź Uwielbione, Pochwalone i Wywyższone Najświętsze Serce Boga Ojca,

za wszelkie dobro, które nam dajesz i zapewniasz.

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

     Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Najświętsze Serce Boga Ojca Umiłowanego naszego Tatusia z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw w Swojej Świętej Łaskawości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, którego Najświętsze Serce jest Najdoskonalszym źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a po Nim, abyśmy zachowali Tobie wierność, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen. 

viviflaminis-deogracias  
   
Kontakty z Ż.P.  
  Kom.601 27 96 32
GG 5388746
mail: viviflaminis@gmail.com

Inne po kontakcie ze mną.
 
Uwaga ważny komunikat!  
  Bardzo wszystkich czytelników przepraszam za umieszczone złe, nieprzyzwoite reklamy na mojej stronie, ale korzystam z darmowej strony, portalu TLEN. Administrator tego portalu nie jest katolikiem i umieszcza celowo takie reklamy na moim portalu aby odstraszyć użytkowników.
Proszę o zainstalowanie sobie specjalnego programu antyspamowego, który nie pozwoli na pojawianie się takich "kwiatków".
Liczę na waszą wyrozumiałość, a w przyszłości zamierzam zmienić stronę na płatną, ale teraz nie mam takiej możliwości.
Pozdrawiam. Żywy Płomień
 
Uwaga.  
  Orędzia jakie umieszczam na mojej stronie nie wszystkim odpowiadają. Bóg podaje liczne sposoby ratunku dla wszystkich, lecz są tacy, co widzą jedynie agresję, wielką trwogę, i inne złe rzeczy. Tym ostatnim zalecam, aby jeżeli mają się czytając stresować, to lepiej niech oprą się czytając wyłącznie Pismo Święte.

z poważaniem Piotr M. Żywy Płomień.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2523976 odwiedzającyPrzyjemnego czytania!!!